Απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας: Παραγράφονται πέραν της πενταετίας με απόφαση του ΣτΕ

Και τυπικά τέλος βάζει η υπ΄ αριθμόν 1611/2020 απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ που απορρίπτει το αίτημα της φορολογικής διοίκησης για 20ετή ισχύ του χρόνου παραγραφής των οφειλών τελών κυκλοφορίας στηριζόμενη στο γενικό άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την απόφαση «η πενταετής προθεσμία για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη» και πώς «…η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων» καταλήγοντας ότι «Οι ως άνω διατάξεις ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αυτά οφείλονται (πρβλ. ΣτΕ 2656/2018)».

Η ιστορική αυτή απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ έρχεται σε συνάρτηση και με άλλες αποφάσεις που έχουν παρθεί για φορολογικά ζητήματα, ώστε αφενός να μην ενθαρρύνεται η απραξία των αρμόδιων διοικητικών αρχών μέσα από μεγάλα χρονικά διαστήματα παραγραφής, αφετέρου οι φορολογούμενοι να μην είναι έκθετοι σε μεγάλα διαστήματα ανασφάλειας και να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον οικονομικό έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Όσα πρέπει να ξέρετε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ